wyszukiwanie zaawansowane
1 » Procedura recenzyjna2

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Kontakt

 • Lech Krzyżanowski
  WYDAWNICTWO "CUM LAUDE"
  NIP: 5471421815
 • E-mail:biuro@cumlaude.com.pl
 • Telefon668511855
 • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek 10.00 - 18.00

Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna stosowana w Wydawnictwie Cum Laude

 

Procedura recenzyjna stosowana przez Wydawnictwo Cum Laude, zwane dalej: Wydawnictwem, stanowi część procedury wydawniczej. Wydawnictwo nie wydaje prac naukowych, które nie zostały objęte procedurą recenzyjną lub które w wyniku zastosowania takiej procedury otrzymały ocenę negatywną.

 1. Procedurę recenzyjną uruchamia się wyłącznie w odniesieniu do kompletnego materiału przeznaczonego do publikacji, który uprzednio został zaakceptowany przez Radę Naukową Wydawnictwa Cum Laude (jednogłośnie lub większością głosów) na podstawie jego wartości merytorycznej oraz nie budzącego wątpliwości raportu antyplagiatowego.
 2. Procedura recenzyjna uwzględnia zasadę double-blind review process. Recenzent nie zna nazwiska autora, ani posiadanego przez niego stopnia (tytułu) naukowego. Autor nie zna nazwiska recenzenta.
 3. Materiał przeznaczony do publikacji opiniuje recenzent nie pochodzący z tego samego ośrodka naukowego, z którego wywodzi się autor. Nie dotyczy to prac wieloautorskich, których autorzy reprezentują różne ośrodki naukowe. Dokonując wyboru recenzenta Wydawnictwo dołoży należytych starań by stwierdzić, czy nie łączą go z autorem kontakty zawodowe lub towarzyskie, których charakter mógłby wpłynąć na rzetelność recenzji.
 4. Recenzentem może być wyłącznie samodzielny pracownik nauki (doktor habilitowany lub profesor), specjalista w tej samej dyscyplinie naukowej, której dotyczy materiał przeznaczony do publikacji. Recenzowanie materiału przez niesamodzielnego pracownika nauki (doktora) dopuszczalne jest jedynie, jeśli posiada on w dziedzinie zbieżnej do tematu recenzowanego materiału większy dorobek naukowy niż samodzielni pracownicy nauki.
 5. Recenzję sporządza się na piśmie, wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Wypełnione formularze recenzyjne Wydawnictwo archiwizuje.
 6. Recenzja może zakończyć się konkluzją pozytywną (materiał nadaje się do druku w przedstawionej postaci), warunkowo pozytywną (materiał nadaje się do druku po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzenta) lub negatywną (materiał nie nadaje się do druku)

W przypadku pozytywnej lub warunkowo pozytywnej recenzji materiał poddany zostaje dalszej procedurze wydawniczej. W przypadku negatywnej recenzji, materiał zostaje zwrócony autorowi.

Do pobrania: Formularz recenzji zewnętrznej dla Wydawnictwa Cum Laude


Przejdź do strony głównej