wyszukiwanie zaawansowane
1 » Statut Rady Naukowej2

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Kontakt

  • Lech Krzyżanowski
    WYDAWNICTWO "CUM LAUDE"
    NIP: 5471421815
  • E-mail:biuro@cumlaude.com.pl
  • Telefon668511855
  • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek 10.00 - 18.00

Statut Rady Naukowej

Statut

Rady Naukowej Wydawnictwa Cum Laude

 

1. Tworzy się Radę Naukową Wydawnictwa Cum Laude, zwaną dalej Radą.

2. W skład Rady wchodzą:
a. dr hab. Lech Krzyżanowski prof. UŚ jako przewodniczący,
b. dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ jako członek,
c. dr hab. Miłosz Skrzypek prof. UŚ jako członek-sekretarz
 
3. Do zadań Rady należy:
a. realizowanie obowiązków, o których mowa w procedurze wydawniczej,
b. formułowanie rocznych planów wydawniczych,
c. dbałość o prestiż Wydawnictwa Cum Laude poprzez stałe weryfikowanie poziomu naukowego publikowanych utworów,
d. opiniowanie materiału planowanego do publikacji pod kątem jego zgodności z wymogami merytorycznymi stawianymi przez Wydawnictwo Cum Laude.
 
4. W celu realizacji zadań wymienionych w pkt 3, Rada zbiera się:
a. na zebrania zwyczajne, jeden raz w roku, w ostatnim miesiącu poprzedzającym rok, którego dotyczy plan wydawniczy,
b. na zebrania nadzwyczajne, w miarę istniejących potrzeb.
 
5. Zebrania zwyczajne i nadzwyczajne zwołuje przewodniczący.
 
6. Realizacja zadania wymienionego w pkt 3b oraz 3d następuje poprzez:
a. zapoznanie się wszystkich członków Rady z materiałem planowanym do publikacji,
b. dyskusję członków Rady na temat walorów i ewentualnych mankamentów materiału planowanego do publikacji, a także jego potencjału dystrybucyjnego,
c. głosowanie nad przyjęciem materiału planowanego do publikacji
 
7. Do dalszych etapów procedury wydawniczej zostaje zakwalifikowany jedynie materiał planowany do publikacji, który uzyskał akceptację Radę.
 
8. Akceptacja przez Radę materiału planowanego do publikacji następuje zwykłą większością głosów. W głosowaniu muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady. Dopuszcza się możliwość głosowania pisemnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 
9. Rada działa bezterminowo. W razie zaistnienia trwałej przeszkody uniemożliwiającej członkowi Rady wykonywanie swych zadań, przewodniczący zwalnia go z tej funkcji. W jego miejsce, za zgodą pozostałych członków Rady, dokooptowany zostaje nowy członek Rady. Kandydat na to stanowisko musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.      

Przejdź do strony głównej